Wie zijn we...?

Een inleiding op de Nieuwe Oostenrijkse Economische School (NASoE)

Prof Carl Menger ontdekte en formuleerde het economisch subjectiviteitsbeginsel in het midden van de 19de eeuw, ongeveer gelijktijdig met Stanley Jevons en Léon Walras. Niet Menger's maar vooral de niet-Duitstalige versie van Jevons en Walras domineerden het academische leven na WO I en WO II. Subjectivisme door Menger beschreven kreeg de spottende toenaam "Oostenrijkse Economie".

Prof. Antal Fekete nam geen genoegen met de status quo en stichtte de Nieuwe Oostenrijkse School voor Economie ter ere van C. Menger. Diens uitgangspunten waren glashelder: hij zou zich nooit verzoenen met sciëntisme of bombastisch klinkende onzin in een saus van wiskunde. Hij verzette zich tegen evenwichtsmodellen,de Kwantiteitstheorie en simplistische vraag en aanbod modellen met lineaire ondertoon.

Uiteraard genieten we van de inzichten van prof. Fekete. Die verzoende tegenstrijdige stromingen en verhelderde oude schijnbare paradoxen door een realistisch disequilibrium model uit te werken, waarop wiskunde en politiek weinig vat hebben. Pure Oostenrijkse economie herstellen en verder uitbouwen is wat we doen. Zonder politieke dwaalsporen.

Het filosofisch uitgangspunt van Carl Menger (1840-1921) is gekend. Hij tolereerde geen wetenschappelijk klinkende onzin en zijn economisch subjectivisme staat haaks op de interne contradicties van die van Jevons en Walras. Een begrip zoals 'utils' is inhoudsloos.

Er heerst een zekere Oostenrijkse traditie in de VS. Maar prof. Carl Menger verzette zich sterk tegen simplisme en evenwichtstheorieën. Hij wees deze van de hand als dualistisch, positivistisch en vooral volkomen verkeerd. Prof. Fekete heeft daarom een disequilibrium model uitgewerkt op Mengeriaanse basis.

De huidige generatie economen week in sterke mate af van de uitgangspunten van C. Menger. Keer op keer bewijzen deze hun irrelevantie met niet werkende modellen en politieke 'beleidstheorieën', die de bevolking moet ondergaan. Het is dan ook tijd voor een nieuwe lichting correct geschoolde economen. Met een fatsoenlijke methodologie.

De Nieuwe Oostenrijkse Economische School (NASoE) is een spontaan vrijwilligers-initiatief dat elke dag in lezersaantal en omvang toeneemt. De missie is dan ook glashelder: herstel de circulerende goud-munt-standaard door de Munten te heropenen. Laat de markt voor goudwissels intact, zonder belemmeringen. Herstel monetaire gezondheid door gouden staatsobligaties met verplicht amortisatiefonds.

Dit is geen oproep om terug te keren naar een vorige eeuw. Eerder is dit een oproep tot eerherstel en tot heropbouw van moraliteit door het goede voorbeeld van de circulerende goud-munt-standaard. Tegenstanders genoeg. Zij kunnen slechts op grote voet leven dank zij de afwezigheid van een disciplinaire goudstandaard.

Carl Menger bevocht tijdens zijn leven alle soorten middelmatigheid, positivisme en dualisme. Het is onze missie om zijn werk verder te zetten. Een terugkeer naar de goudstandaard is nog zo goed als taboe. En zonder goudcirculatie in muntvorm heeft een goudstandaard geen enkele zin. Prof. Menger zag de bui al hangen in zijn tijd. Hij bestreed "Kathedersozialismus" gepontificeerd door parvenues zonder wetenschappelijke methodiek. Helaas, denken op een hoog niveau was nooit populair. Niettemin blijft het onze missie.

Dit axioma, de propositie dat mensen doelbewust handelen, vervult de vereisten voor een echte synthetische a priori propositie. het kan niet ontkend worden dat deze propositie waar is, omdat de ontkenning op zich al te klasseren is als een handelen. De waarheid van deze propositie kan dus letterlijk niet ontkend worden.

De Nieuwe Oostenrijkse Economische School onderscheidt zich dan ook van alle anderen zoals Keynesianisme, Classicisme of Monetarisme die allen zonder uitzondering met statistische methodiek uit de natuurwetenschappen, een speld in een hooiberg zoeken: het verband tussen oorzaak en gevolg in de menswetenschappen aantonen met statistisch onderbouwde 'bewijzen'. Dit ontkent de menselijkheid van de mens door zijn vrije wil te ontnemen en te reduceren tot een dier dat men kan aansturen door 'beleid'.

Complexiteit en non-lineariteit zijn het gevolg van doelbewust menselijk handelen. Dit kunnen we al afleiden uit processen zoals prijsvorming waarbij de mens betrokken is. En daarbij ontstaan steeds een boven en een ondergrens. Een biedkoers en een laat koers voor een eenheidsprijs. Lineariteit hoort hier niet thuis. Vraag en aanbod is voor kleuters.

Doelbewust menselijk handelen geeft aanleiding tot zowel coördinatie als competitie, elk op een verschillend niveau. Dit is typisch aan een complex model.

De Nieuwe Oostenrijkse School voor Economie mocht al de voordelen inzien van het disequilibrium model van prof. Antal Fekete. Een model dat toepasbaar is op zowel goud als niet-goud standaarden en op de vorming van interest en wissel-disconto koersen. Lees ook het MANIFESTOom de verschillen met de oude Oostenrijkse School te ontdekken.

Uitgelezen Cursussen

Een Bloemlezing van Cursussen, met dank aan Prof. Antal Fekete.

Vrienden van NASoE

En wat ze te zeggen hebben...

Alumni

Cursisten, deelnemers en sympathisanten


Fout | NASoE

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.